გაზარდე შენი შანსები

წარმატებისთვის კრიზისის დროს

ისწავლეთ ყველაზე მოთხოვნადი

BIM პრორგამები

 

 

ავტორისგან

BIM არის შენობების პროექტირების, მშენებლობის და მათი ექსპლუატაციის კომლექსრური პროცესების ერთობლიობა. BIM გულისხმობს შენობების ინფორმაციულ მოდელირებას, საპროექტო პროცესების სპეციფიურ მენეჯმენტს  რაც საშუალებას გვაძლევს მნიშვნელოვანი ეკონომია გავაკეთოთ მშენებლობის დროს, და ასევე მასახერხებელი გავხადოთ შენობის შემგომი ექსპლუატაცია.

 

BIM მეთოდოლოგიით შენობების მოდელირების მსოფლიოში ყველაზე მოთხოვნადი პროგრამაა Autodeks REVIT-ი.  ამ პროგრამას გააჩნია ბევრი კონკურენტული უპირატესობა ანალოგიურ პროგრამებს შედარებით. ყველა ქართული პროგრესული არქიტექტურული საპროექტო სწორედ რევიტს იყენებს პროექტების შესამუშავებლად ან რევიტზე გადასვლის პროცეში იმყოფება და დღევანდელ პირობებში რევიტის ცოდნა თქვენს მნიშვნელოვან კონკურენტულ უპირატესობად შეიძლება ჩაითვლოს.

 

შემოთავაზებული კურსები შემუშავებულია Autodesk-ის ავტორიზირებულ სასწავლო ცენტრში  ჩემს მიერ გავლილი REVIT-ის, AutoCAD-ის, AutoCAD Architecture -ის სატრენიგო კურის და პროგრამის გამოყენების პირადი შვიდ წლიანი გამოცდილების გათვალისწინებით.

არქიტექტორი უჩა უჩავა

 
უჩა უჩავა.png

შესრულებული პრექტები

 
 

მოგვწერეთ

შეტყობინება წარმატებით გაიგზავნა

u.uchava@gmail.com

+995 555 361 601