გაზარდე შენი შანსები

წარმატებისთვის კრიზისის დროს

ისწავლეთ ყველაზე მოთხოვნადი

BIM პრორგამები

 

 

ონლაინ კურსები

ავტორისგან

BIM არის შენობების პროექტირების, მშენებლობის და მათი ექსპლუატაციის კომლექსრური პროცესების ერთობლიობა. BIM გულისხმობს შენობების ინფორმაციულ მოდელირებას, საპროექტო პროცესების სპეციფიურ მენეჯმენტს  რაც საშუალებას გვაძლევს მნიშვნელოვანი ეკონომია გავაკეთოთ მშენებლობის დროს, და ასევე მასახერხებელი გავხადოთ შენობის შემგომი ექსპლუატაცია.

 

BIM მეთოდოლოგიით შენობების მოდელირების მსოფლიოში ყველაზე მოთხოვნადი პროგრამაა Autodeks REVIT-ი.  ამ პროგრამას გააჩნია ბევრი კონკურენტული უპირატესობა ანალოგიურ პროგრამებს შედარებით. ყველა ქართული პროგრესული არქიტექტურული საპროექტო სწორედ რევიტს იყენებს პროექტების შესამუშავებლად ან რევიტზე გადასვლის პროცეში იმყოფება და დღევანდელ პირობებში რევიტის ცოდნა თქვენს მნიშვნელოვან კონკურენტულ უპირატესობად შეიძლება ჩაითვლოს.

 

შემოთავაზებული კურსები შემუშავებულია Autodesk-ის ავტორიზირებულ სასწავლო ცენტრში  ჩემს მიერ გავლილი REVIT-ის, AutoCAD-ის, AutoCAD Architecture -ის სატრენიგო კურის და პროგრამის გამოყენების პირადი შვიდ წლიანი გამოცდილების გათვალისწინებით.

არქიტექტორი უჩა უჩავა

 

შესრულებული პრექტები

 
 

მოგვწერეთ

u.uchava@gmail.com

+995 555 361 601

Выберите интересующий вас сервис в списке, при необходимости прикрепите файлы и опишите в 2словах что вас заинтресовало.
arrow&v
Загрузить файл
Формат : .pdf или .doc до 15 Мб
Загрузить файл
Формат : .jpg .png до 15 Мб